20 Haziran 2024
Basın Duyurusu

METAL-İŞ GREVİ / BASIN BİLDİRİSİ

GREV HAKTIR, YASAKLANAMAZ
AKP Hükümeti, metal işçilerinin grevini hukuksuz bir kararla yasakladı. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın metal iş kolundaki 15 bin işçiyi kapsayan grev kararı, yapılan oylamalarda sendikanın üye sayısını aşan bir işçi iradesiyle desteklenmiş ve 29 Ocak’ta uygulanmaya başlanmıştı.

Bakanlar Kurulu, aynı gün toplantı yapmaksızın aldığı bir kararla grevi “milli güvenliği bozucu olduğu” gerekçesiyle durdurdu. Bu “acil yasaklama, iktidarın işçilerin hak arayışından ne kadar korktuğunun da açık bir göstergesidir.

Bakanlar Kurulu kararının “grev ertelemesi” olduğu söylemi gerçekçi değildir. Bu uygulama gerçekte bir erteleme olmayıp tartışmasız grev yasağıdır. Önceki yıllarda yaşanan cam ve maden işçilerinin grevlerinden sonra metal işçilerinin grevinin de Bakanlar Kurulunca “milli güvenlik” gerekçesiyle yasaklanması, en temel insan haklarına aykırıdır.

Bu “yasa dışı yasaklama”, iktidarın emekçi düşmanı yüzünü bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarmıştır. Hiç şüphesiz, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının etkin kullanımı ancak grev hakkının varlığı ile mümkündür.

Biliniyor ki bu gerekçeyle “ertelenen” grevler, Danıştay erteleme kararını iptal etmedikçe süresiz durdurulur. Metal işçilerinin iradesiyle başlattıkları grevin, yasal düzenlemelere, iç hukuka ve uluslararası hukuka açıkça aykırı olarak yasaklanması asla kabul edilemez.

Hükümet, yalnız patronların değil emekçilerin de hükümeti olduğunu unutmuş görünüyor. Öyle ki Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin hükümete teşekkürü de iktidarla sermayenin iş birliğinin bir belgesi değil midir?

Ne diyordu Büyükekşi?
“Hükümetimiz taleplerimizi dikkate alarak Bakanlar Kurulu Kararı ile bu grevi erteledi, Hükümetimize bu karardan ötürü teşekkür ediyoruz ve bu kararı destekliyoruz”

Ama biz biliyoruz ki bu erteleme-yasaklama, emeklerinin karşılığını almak için en temel haklarını kullanan işçilerin iradesini yok saymaktır.

Bu bilinçle, iktidarla sermayenin iş birliğini bozmak ve işçilerin grev hakkını savunmak için tüm emek-demokrasi güçlerini dayanışmaya çağırıyoruz.
TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI
0212 259 74 74

Bağlantıyı kopyala