20 Haziran 2024
Basın Duyurusu

“FİKRİ HÜR, İRFANI HÜR, VİCDANI HÜR” BİR ÜLKE İÇİN, HAYIR!

“Kimseden bir fayda ummam ben, dilenmem kol kanat,
kendi boşluk, kendi gökkubbemde kendim gezginim.
Bir eğik baş, bir boyunduruktan ağırdır boynuma;
fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim.”
Tevfik Fikret

Güçle zehirlenen her iktidar, gücünü halkın üzerinde sınamaktan kaçınmaz.
Biz yazarlar.
Güçle zehirlenen iktidarın dayatmaya çalıştığı tek adam düzenine “HAYIR” diyoruz.

Demokrasiyi baskı yasalarının koltuk değneği gören her iktidar, gücünü tek adamlarla pekiştirdiğinde o değneği halkının sırtında kırmaktan çekinmez.
Biz yazarlar,
Demokrasiyi yasadışı kararlarına kurban eden iktidara ve onun yaratacağı tek adam yasalarına “HAYIR” diyoruz.

Toplum sözleşmelerinin olmazsa olmazı güçler ayrılığını tek elde toplayan her iktidar, totaliter yönetimlere kapı aralar ve halkını o kapının ardındaki karanlık dehlizlere atar.
Biz yazarlar,
Ülkemizi tek yetki, tek karar, tek yasa düzeninin karanlık dehlizlerinde boğacak tek adam yönetimine “HAYIR” diyoruz.

Ülkeyi hukuk devletinin çoğulculuğundan tek parti yönetimlerinin dediğim dedikçi boyunduruğuna sokan her iktidar, halkın özgürlüğünü yok eder.
Biz yazarlar.
Düşünce ve ifade özgürlüğümüzü daha da daraltacak, sözcüklerimizin bileklerine kelepçe vuracak tek adam baskısına “HAYIR” diyoruz.

Kanun hükmünde kararnamelerle yönetilen bir ülkede ülkeyi halk oylamasına götürmek, ayaklarına köstek vurulmuş bir atı kırbaçlayıp koşmaya zorlamaktan başka bir anlam taşımaz.
Biz yazarlar,
Olağanüstü hal koşullarında, kanun hükmünde kararnamelerin gölgesinde oynanan bu halk oylaması oyununun yarattığı tek adam dayatmasına “HAYIR” diyoruz.

Halkın kutsal duygularını sömürüp yalanı politika aracına dönüştüren her iktidar, eşitsizliği, adaletsizliği yönetiminin olağan dili kılar.
Biz yazarlar,
Bu ülkenin dürüst, adil, vicdanlı yurttaşlarının bu yalan kapanına düşmeyeceğine inanarak tek adam sistemine “HAYIR” diyoruz.

Biz yazarlar,
Kalemlerimize, ruhlarımıza pranga vuracak baskıcı yönetimlere ve bu yönetimlerin yaratacağı tek adamlara ve onların vesayet anayasalarına, “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür!” bir ülkede düşünmek ve yazmak için “HAYIR” diyoruz.

TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI

TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI
0212 259 74 74

Bağlantıyı kopyala