21 Haziran 2024
Basın DuyurusuDuyurular

SANATA BASKIYA HAYIR!

Muhalif kimlikleri ve farklı yaklaşımlarıyla bilinen sanatçıların konserlerinin
iptali, festival ve etkinlik yasaklama kararları, sanatçılar ve özellikle kadın sanatçılar
üzerinde tahammülsüz ve ayrımcı bir anlayışla kurulan baskıyı artırmıştır.
Kimi kentlerde valilik ve kaymakamlık tarafından güvenlik ve kamu düzenini sağlama
gibi uydurma gerekçelerle etkinlik ve eylemlerin yasaklanması ve kimi belediyeler
tarafından ahlaki nedenler ileri sürülerek ya da gelenek ve değerler bahane edilerek
sanatçıların konserlerine izin verilmemesi hukuk dışı ve keyfidir.
Sanat ve kültür üzerindeki baskılarla muhalif olana söz söyletmeme, yazdırmama,
toplantı ve gösteri yürüyüşü yaptırmama kararlarının sürdürülmesi temel hak ve
özgürlüklerin ihlalidir.
TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI YÖNETİM KURULU

Bağlantıyı kopyala