14 Nisan 2024
Basın Duyurusu

YAZARLARA YÖNELİK SÖZLEŞME SÖMÜRÜSÜNE HAYIR…

Ülkemiz; AKP’nin azılı neoliberal piyasa ekonomisi uygulamaları, denetimsiz, yıkıcı ve kontrolsüz özelleştirmelerle tarımından sanayisine büyük bir bunalıma sürüklenmiş, ülke üretemez duruma getirilmiştir. Yaratılan bu durumda elbette ülkenin üretici, emekçi güçleri de yıkıma uğramıştır. Ülkenin üretim yapılan bütün sahalarında sendikasızlaştırma, sigortasız kaçak çalıştırmaya zorlama, emeğiyle geçinenleri bir köleye dönüştürme politikaları, iktidarın, patronu “velinimet” olarak gören gerici dünya görüşüyle de özdeştir. Bu politikaların vardığı noktaysa yaratılan işsizliğe çözüm için devletin, sermayedardan “istihdam dilenmesi” olmuştur.

Sendikasızlaştırma emekçiyi patronun insafına terk eden en önemli araçtır ve ülkemizin yayın dünyası da bundan muaf değildir. Yeri geldiğinde ülkede üretilen kitap sayısından, “sektörün” ulaştığı büyüklükten, e-kitap ve internet yayıncılığının yarattığı ivmeden gururla bahsedilir. Daha geçen yıl yayıncılar, doların yarattığı tahribattan ağlaşır, faturayı yazarın, çevirmenin üstüne yıkmaya çalışırken aynı dönemde üretilen kitap sayısındaki artış da kimsenin gözünden kaçmamıştır. Sonuçta yayın dünyası da yazarından yayınevi emekçisine kadar piyasa ekonomisinin sömürü ve sendikasızlaştırma saldırısından muaf değildir.

Kısaca özetlediğimiz bu manzara karşısında Türkiye Yazarlar Sendikası; yazarları yayınevlerinin insafına terk eden, imzalattıkları hukuksuz ve maddelerinde istedikleri gibi oynadıkları, yazarın emeğini onlarca yıl gasp eden uydurma ve formaliteden sözleşmelere karşı; çağdaş, insan onuruna yakışır bir sözleşmeyi hızla hazırlayıp yayın dünyasına sunacaktır. Sözleşme örneği internet sitemizden yayımlanacaktır.

Değerli yazarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türkiye Yazarlar Sendikası

Bağlantıyı kopyala