19 Temmuz 2024
Yazar Duyurusu

21. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI
21. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Türkiye Yazarlar Sendikası’nın 21. Genel Kurulu 25 Mayıs 2019 Cumartesi tarihinde, 10.00-17.00 saatleri arasında Türkiye Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, Kemankeş Sokak, No.31 Karaköy adresinde aşağıdaki gündem çerçevesinde, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi Kanunu’nun 10.maddesi gereğince üye usulüyle yapılacaktır.
Üyelerimizin, TYS’nin bir yazar örgütü olarak değerini ve işlevini bilerek Genel Kurulumuza gereken ilgiyi göstereceğine inanıyoruz. Saygılarımızla.

Mustafa Köz
Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Mustafa Köz

GÜNDEM
1.Yoklama ve Genel Başkan’ın açılış konuşması,
2.Divan başkanı ve divan üyelerinin seçimi,
3.Divana Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
4.Saygı duruşu,
5.Konukların konuşmaları,
6.Çalışma, hesap raporları ve denetleme kurulu raporlarının okunması,
7.Tasarı bütçenin okunması ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
8.Raporlar üzerine konuşmalar,
9.Yönetim ve denetleme kurulunun aklanması,
10.Dilekler,
11.Aday başvuruları,
12.Seçimler ve kapanış.
*Genel Kurul ve seçim aynı gün yapılacaktır. (25 Mayıs 2019 Cumartesi)


TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI
0212 259 74 74

Bağlantıyı kopyala