23 Mayıs 2024
Basın Duyurusu

BARIŞ BLOĞU KURULUYOR

Sınıra binlerce asker ve mühimmat sevkiyatının yapıldığı ve Hükümet’in Suriye’ye müdahale etmeye hazırlanıldığı izlenimini verdiği bugünlerde savaş politikalarını boşa çıkartacak beraberliğe ihtiyaç var. Olası bir savaş kan, gözyaşı ve tecavüz demek. IŞİD çetelerinin içeride ve dışarıdaki saldırı ve provokasyonlarına göz yuman AKP Hükümeti’nin hem Ortadoğu’daki hayallerinin hem de içeride milliyetçi kışkırtmalarla pekiştirdiği gerginliğin son bulmasını istiyor; savaşa karşıtı bir bloğun oluşturulması için yola çıkıyoruz.
“Barış Bloğu” kuruluyor.

10 Temmuz Cuma günü saat 11:00’de Cezayir Restoran’daki basın açıklamasında yanımızda olmanızı diliyoruz…
Barış Bloku kurucuları

78’LİLER GİRİŞİMİ
AKADER
ASRIN HUKUK BÜROSU
BARIŞ GİRİŞİMİ
BARIŞ İÇİN AKADEMİSYENLER
BARIŞ İÇİN KADIN GİRİŞİMİ
BAŞLANGIÇ DERGİSİ
DBP
DEMOKRATİK İSLAM KONGRESİ
DEVRİMCİ HAREKET
DHF
DİK
DİP
DİSK
DSİP
DEMOKRATİK İSLAM KONGRESİ
DTK
EHP
EMEK VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
EMEP
ESP
GENÇ SOSYAL DEMOKRATLAR
GİYİM SEN
HALKEVLERİ
HDK
HDP
HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ
İHD
İŞÇİ DEMOKRASİSİ PARTİSİ
KALDIRAÇ
KESK
KÜRESEL BAK
ÖDP
ÖZERK SANAT KONSEYİ
PARTİZAN
SDP
SFK
SODAP
SODEV
SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI
SYKP
TMMOB
TODAP (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)
TÖP-G
TTB
TÜRKİYE GERÇEĞİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ
TYS
YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

Bağlantıyı kopyala