22 Nisan 2024
Yazarlar

Fatma Gülâra Işık Tuğcu

KISA ÖZ GEÇMİŞ

Yazar Fatma Gülâra Işık Tuğcu, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Eğitim Fakültesinden İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Formasyonu aldı. Üniversite yıllarında, Adana Devlet Tiyatrosu’nda yardımcı oyuncu olarak profesyonel tiyatro yaşamına başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’na devam etti. Adana Şehir Tiyatrosu ve ardından farklı özel tiyatroda oyunculuk, reji asistanlığı, sahne amirliği yaptı. Londra, Golders Green College’de dil eğitimi aldı.

2012 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalında başladığı lisans eğitimini, ‘Federico Garcia Lorca’nın Oyunlarında Kadın Karakterlerin Kadın Sorunsalı Bağlamında İncelenmesi’ bitirme tezi ile tamamladı. Lisans stajını Adana Devlet Tiyatrosu’nda, ‘Bir Şehnaz Oyun’ adlı oyunda, Reji Asistanı ve Dramaturg olarak yaptı. Yazıp yönettiği ‘Karanlığa Fener’ adlı oyun, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 26. Genç Günler Tiyatro Festivali, kapsamında sahnelendi. Yazıp yönettiği ‘Genleşme’ adlı kısa film, Akdeniz Üniversitesi Sinema Topluluğu 5. Kısa Film Festivali, kapsamında gösterime girdi. “Aslı Gibidir” adlı öyküsü, Kadın Yazarlar Derneği’nin yayımladığı, ‘Ayna Ayna Söyle Bana Yüzleşme Öyküleri’, öykü seçkisi kitabında yer aldı. Farklı dönemlerde devlet okullarında sınıf öğretmenliği, özel okullarda Yaratıcı Drama öğretmenliği yaptı. Yetişkinlere ve çocuklara yönelik Yaratıcı Yazarlık atölyeleri düzenledi. . Ulusal ve Uluslararası farklı sempozyumlarda çalışmalarını sundu. “Geç Git” ve “Tanrı Derken” adıyla iki oyunu İngilizceden Türkçeye kazandırdı.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları Ana Bilim Dalından ‘Jean Genet’in Oyunlarında Cinselliğin İnşası: Balkon ve Sıkıgözetim Oyunlarında Hegemonik Erkeklik’ başlıklı yüksek lisans tezi ile 2019 yılında mezun oldu.

Farklı dergilerde öykü, makale ve tiyatro eleştirileri yayımlandı. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği ve Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği üyesidir. Halen Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Türkiye Yazarlar Sendikası Üyesidir.

E-mail: [email protected]

ESERLERİ

YAYIMLANMIŞ KİTAPLAR

* “Jean Genet Oyunlarında Cinselliğin İnşası: Balkon ve Sıkıgözetim Oyununlarında Hegemonik Erkeklik” ŞYK Kitap, Haziran 2022

 • Toplu Oyunlar 1 Geceye Gelin / Karanlığa Fener / Sevgili Mayra, Mitos Boyut Yayınları, Ekim 2022
 • Bir Ağacın Bütün Kuşları, ŞYK Kitap, Haziran 2023

ORTAK YAZARLI KİTAPLAR

 • ‘Oyun Yazarlığının Toplumsal Cinsiyetle İlişkisi’, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, 2. Ulusal Oyun Yazarlığı Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Mayıs, 2015
 • ‘Jean Genet’in Balkon Oyununda Mekân ve İktidar İlişkisi’, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, 3. Uluslararası Disiplinlerarası Tiyatro Buluşması: Zaman/ Mekân Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Mayıs, 2016
 • ‘‘İçinde Yaşadığım Deri’ Filminde Toplumsal Cinsiyetin İnşası’, II. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, Bildirileri Kitabı, Nisan 2017
 • “Curzio Malaparte’nin “Kadınlar da Savaşı Yitirdi” Oyununun Savaş ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında A. J. Greimas Göstergebilim Yöntemiyle Çözümlenmesi, 1. Aratos Felsefe Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Kasım 2022
 • “Aslı Gibidir”, Ayna Ayna Söyle Bana Yüzleşme Öyküleri, KYD, Öykü, Nisan  2018
 • “Şarkıların Rüyası”, Ortak Yazarlı Kitap, Mektuplarla Kadın Öyküleri, Bassaray Yayınları, Öykü, Mayıs 2022, İzmir

 

 

  SUNULAN BİLDİRİLER 

 • ‘Oyun Yazarlığının Toplumsal Cinsiyetle İlişkisi’, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, 2. Ulusal Oyun Yazarlığı Sempozyumu, Mayıs, 2015
 • ‘Jean Genet’in Balkon Oyununda Mekân ve İktidar İlişkisi’, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, 3. Uluslararası Disiplinlerarası Tiyatro Buluşması: Zaman/ Mekân Sempozyumu, Mayıs, 2016
 • ‘‘İçinde Yaşadığım Deri’ Filminde Toplumsal Cinsiyetin İnşası’, II. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, Nisan 2017
 • “Curzio Malaparte’nin “Kadınlar da Savaşı Yitirdi” Oyununun Savaş ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında A. J. Greimas Göstergebilim Yöntemiyle Çözümlenmesi, 1. Aratos Felsefe Sempozyumu, Kasım 2022
Bağlantıyı kopyala