22 Nisan 2024
Yazarlar

Berivan KAYA

BİYOGRAFİ 

Şair ve yazar Berivan Kaya 1970 yılında Dersim’de doğdu. Pertevniyal lisesi ve İTÜ Kimya Mühendisliği bölümü mezunudur.

Kurucu ortağı olduğu firmada yirmi yıldan fazla genel yayın yönetmenliği, fuar koordinatörlüğü ve yöneticilik  yaptı. Şu anda aynı firmada genel yayın yönetmenliği görevini sürdürüyor.

2010’da Bay CH isimli romanı Berfin yayıncılık tarafından yayımlandı. Kaya’nın romanı, iki antagonist karakterin serüvenleri üzerinden kapitalist tüketim kültürü ve hazcılığının ironik bir eleştirisini içeriyor.

Şiirleri ve öyküleri Berfin Bahar, Güney, İnsancıl, Süje, Maya, Sözcükler, Virüs, Şiirden,  Barbarları Beklerken, Bireylikler, Sarmal Çevrim dergilerinde ve Cafrande sitesinde yayımlandı.

İlk şiir kitabı “Akla Uygun Aşk” 2015’de Totem yayınlarınca, ikinci şiir kitabı “Işığa Çözülenler” Öteki yayınlarınca 2018 yılında yayımlandı.

Birgün, Cumhuriyet, Radikal, Akşam, Aydınlık, Sol gazetesi, Ulusal Kanal, Özgür radyo,    Ötekilerin Gündemi, İleri Haber, Demokrat Haber, İnsan Okur, Cafrande, Sanat ve Hayat, Aporia, Sarmal Çevrim, İnsancıl ve Maya gibi mecralarda kendisiyle yapılan röportajlar, romanı ve şiirleri hakkında yazılan yazılar ve kendi yazıları yer aldı.

Çağımızın gerçekleriyle örtüşen sorunsalları, güncel temaları praksis imge ekseninde, gerçekçi bir izlekle şiirleştirdi. Savaş, sömürü, devrim, beden, arzu, aşk, doğa, özlem, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık, ırkçılık, göçmenlik, mültecilik, iktidar, yabancılaşma, yalnızlaşma, metalaşma, direniş gibi kapitalizmin kuşattığı her alanda tematik bir çeşitlilikle yazdı. Kaya imgelerinde  betimden çok harekete yönelen itirazcı ve eylemci bir söyleyiş biçimini temel aldı. Bu amaçla hayattaki diyalektik bütünlüğü ve  akış/oluş içindeki zorunluluğunu gözetti; doğa, şehir ve aşk imgelerini şiirin omurgası içinde birlikte örgütlemeye çalıştı; toplumun ve öznenin dönüştürücü hareketini yansıtan lirik bir praksis şiir inşasını önceledi.

Çeşitli dergi ve gazetelerde roman, şiir eleştirileri, sinema yazıları; Marksist felsefe, siyaset, feminizm, gerçekçi edebiyat, siyaset felsefesi, doğa/sanat metalaşması, sanat ve direniş,  Marksist Estetik, diyalektik imgelem üzerine yazıları yayımlandı.

Ödüllere karşı olduğu için hiçbir ödüle katılmadı.

2022 yıllarına Maya Kültür Kolektifi tarafından imzaya açılan “Ödüllere Neden Karşı Olmalıyız”  ve “Devrimci Gerçekçilik” bildirilerinin yazıcıları ve imzacıları arasında yer aldı.

Berivan Kaya İstanbul’da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesidir. 

Eserleri:

Bay CH roman, Berfin yayıncılık 2010

Akla Uygun Aşk, şiir, Totem yayıncılık 2015

Işığa Çözülenler, şiir, Öteki yayınları 2018

 

Bağlantıyı kopyala