23 Mayıs 2024
Basın DuyurusuDuyurularUncategorized

SANSÜR YASASINA HAYIR!

SANSÜR YASASINA HAYIR!

Anayasal hakkımız olan her türlü söz ve yazı özgürlüğümüz baskı altındayken temel hak ve özgürlüklerimizle yaşam hakkımız da engelleniyor.

Gün geçmiyor ki siyasal, ekonomik ve toplumsal baskılarla gazeteler, gazeteciler, engellenmesin. Mahkemeler, tutuklamalar, hapse atılmalarla susturulmasın. Müzik yapmak kısıtlanarak konserler iptal edilmesin.  Protesto yürüyüşlerini, tiyatroyu, sinemayı, kitapları, kısacası sanat-edebiyatı, giyim kuşamı, yiyecek içeceğimizi engelleyecek yasaklar getirilmesin.

Yarın Meclis’ten geçirilmek istenen yasa, bütün bu baskı ve yasakları pekiştirecek bir yasadır.

Dezenformasyonu önlemek bahanesiyle getirilmek istenen bu yasa, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlamış olmakla kalmıyor, toplumsal yaşam içinde bireyler arasında serbestçe iletişim kurma ve konuşma özgürlüklerini de engelliyor.

Yasaklamanın getireceği korku ve çekimserliklerle haksızlıklar, yolsuzluklar, adaletsizlikler konuşulamayacağından sansür, otosansür uygulamaları artacak. Her türlü bireysel ve toplumsal muhalefet yalan haberi önleme bahanesiyle tümden susturulacak.

Bu durumda hangi haberin yalan, kışkırtıcı, ya da doğru olduğuna kim/kimler karar verecek?

Her haberin, her konuşmanın iktidarı olumlayan ya da olumlamayan haberler, konuşmalar olarak ele alınıp alınmayacağını nereden bileceğiz? Bunu bizlere kim, nasıl garanti edecek?

Doğru olarak gidişatı yerenler, gerçekleri açıklayanlar yalancı, övenlerse doğrucu mu sayılacak?

Her türlü sansürü, sansürlemeyi, otosansürü olağanlaştıracak dezenformasyonu önleme bahanesiyle ortaya sürülen bu sosyal medya yasasının tek bir sonucu vardır: daha çok baskı, daha çok hapis.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki sayın milletvekillerimiz, bu yasayı geri çekerek ezilen, horlanan, baskı altındaki insanımızın soluğunu büsbütün kesmeden arada bir soluk almasına izin verin!

Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı

Adnan Özyalçıner

Not: 3 EKİM 2022’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen “Sosyal Medya Yasa Tasarısı” Basın Toplantısında TYS Genel Başkanı Adnan Özyalçıner’in konuşmasıdır.

TGC, TGS, TYS, DİSK Basın İş, PEN Yazarlar Derneği ve TÜRKYAYBİR temsilcileri İstanbul’da bir toplantı yaparak 4 Ekim 2022 Salı günü TBMM’ye gelmesi beklenen Sosyal Medya Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesini istedi.

 

Bağlantıyı kopyala