19 Temmuz 2024
Basın DuyurusuDuyurularYazar Duyurusu

Mutlu Yıllar /TYS Bülten 38

Edebiyat, sanat alanında 2020 yasaklarla geçti.
En başta ifade ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlanmasıyla
Anayasal haklarla özgürlükler hiçe sayıldı.
Bu yolla gazetecilerin, yazarların, sanatçıların, aydınların
gözaltı, tutuklama, hapse atılmalarıyla edebiyat,
sanat, kültür alanında üretim de baltalanmış oldu.
Ekonomik açıdan bakarsak edebiyat alanında basın
giderlerinin pahalanması, ithal kâğıda zorunlu oluşumuzdan,
dövizin de sürekli artışından kâğıdın neredeyse
ulaşamayacağımız düzeye yükselişi kitap, dergi
basımını da etkileyerek en aza indirdi. Baskı sayılarını
düşürerek yaygınlığını engelledi.
Yıl boyunca kimi valiliklerce kitaplar yasaklandı. Kimi
yayınlar muzır ilan edilerek engellendi. Bu arada tiyatro,
sinema alanındaki sansürler, televizyon karartmaları
eksikliğini göstermedi.
Bütün bunlara koronanın getirdiği eve kapanmayı eklersek
yılın hemen dörtte üçünü edebiyat, sanat, kültür
açısından yaşamsal kısıtlamalarla yasakların ekonomik
düzensizliklerin de etkisiyle ağır aksak geçirdik /
geçiriyoruz.
Umudumuz yeni yılda. Korona sürse de yasakların arkası
kesilmese de biz gazeteciler, sanatçılar, yazarlar,
aydınlar işimizin başında, dayatılan bütün güçlüklerin
üstesinden gelecek, yerel yönetimlerin yarattığı kimi
desteklerden de yararlanarak okurlarımızla seyircilerimize
ulaşmayı sürdüreceğiz.
Kitaplarla, oyunlarla, filmlerle, şarkılarla sesimizi yükselterek.
Türkiye Yazarlar Sendikası
Genel Başkanı
Adnan Özyalçıner
https://turkiyeyazarlarsendikasi.org/wp-content/uploads/2021/06/tys-bulten-no-38.pdf
Bağlantıyı kopyala