14 Nisan 2024
Basın DuyurusuDuyurularYazar Duyurusu

Mülteci Sorununa Nasıl Bakmalı? Kaygılar ve Çözüm Arayışları Üzerine

Mülteci Sorununa Nasıl Bakmalı? Kaygılar ve Çözüm Arayışları Üzerine

Bahçeler çitsiz
Kilitsiz kapısız bir dünya
Fakir BAYKURT

Barışçı olmayan emperyal düşlerin peşinde, gerçekçilikten uzak politikalar sonucunda ülkemiz, milyonlarca insanın sığındığı bir geçiş–kalış ülkesi olmuş durumda. Yeni göçlerle ülkemizdeki sığınmacı sayısının nüfusumuzun yüzde altı-yedisine ulaştığı ifade ediliyor. Bu durumun sorumlusu olarak gösterilenler arasında başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere göç mağdurları yer almakta ve hedefe konulmaktadır.

Hiç kimse doğup büyüdüğü, anılarının, sevdiklerinin, dostlarının, arkadaşlarının yaşadığı, atalarının mezarının olduğu toprakları, ükesini terk ederek başka ülkeye gitmek istemez. Göçlerin nedenleri savaş, iç savaş, baskı-zulüm ve ekonomiktir.

Göçler sonucunda yaşananların gerçek sorumlusu emperyalist-kapitalist sistemdir; adaletten uzak sömürü düzenidir. Milyarlarca insanı açlığa, susuzluğa, yoksulluğa mahkûm edenlerdir. Onlar para karşılığı ülkemizi sığınmacıların kaldığı bir ülkeye dönüştürdüler.

Biz TYS olarak savaşsız, şiddetsiz bir dünya düşümüzü yineliyor, iklim krizi bağlamında yaşanacağı öngörülen göç dalgaları için de tüm dünya ülkelerinin eşit sorumluluk alacağı çözümlerin önemini vurguluyoruz.

TÜRKİYE  YAZARLAR  SENDİKASI
YÖNETİM  KURULU

Bağlantıyı kopyala