30 Kasım 2023
Yazarlar

Mehmet HARMANCI

BİYOGRAFİ

Yazar Mehmet Harmancı, 1932 doğumlu, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1996 yılında mezun oldu. S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Felsefesi dalında “İslam felsefesinde siyaset teorisi (Farabi, Maverdi, Nizamülmülk, İbn Teymiyye’nin siyasetnamelerine göre)” konulu çalışması ile yüksek lisansını (1999), “İslam felsefesinde metaforik üslûp (İbn Tufeyl (ö.581/1185)’in “Hay İbn Yakzân” Eseri Örneği) konulu çalışması ile doktorasını tamamladı (2007). S.Ü. İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi. İlk öyküsü Kasım 1994’te Dergah’ta yayımlandı. O tarihten sonra, Gülyağmuru, Çerağ, Jurnal, Yürüyüş, Absürdistan, Hece, Hece Öykü ve Kökler’de öyküler yayımladı. Öykü dışında, felsefe, irfan, edebiyat, sinema, müzik, mizah gibi alanlarda yazıları yayımlandı. 2004 yılında TYB Konya Şubesi adına, Konya Öykü Günleri/Öykü Sempozyumu’nun organizasyonunda görev aldı, sempozyum genel sekreterliğini yaptı. Makalat, Marife, S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi gibi akademik-hakemli dergilerde yayın kurulu üyeliği yaptı. Kitap, süreli yayın ve web yayıncılığı gibi neşriyat işleriyle uğraştı. Yediveren (Mayıs 2000-Mayıs 2010 tarihleri arası), Kökler gibi yayınevlerin kuruluşunda bulundu ve yayın yönetmenliğini üstlendi. 1995 yılında, Hikmet Yolunun Aydınlığında Yürüyüş (dönemlik öğrenci dergisi)ni, bir grup arkadaşıyla birlikte çıkardı. (Dergi halen S.Ü. İlahiyat Fakültesi öğrencilerince yayımlanmakta. 24. sayı: Bahar 2010). 2000 yılından beri, 40İkindi.com Kültür Edebiyat Portalı’ nın Genel Yayın Yönetmenliğini yapıyor ve aynı sitede “İzlence” serlevhâlı köşesinde sinema yazıları yazıyor. 2004 yılında, Metafor (sözlü/yazılı/dijital kültürler)dergisi ile www.islamfelsefesi.com sitesi’nin Kurucu Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. 2005’ten beri www.beyazbulut.com çocuk sitesinin koordinatörlüğünü de yürütmekte. Eserleri: Güneş Ağlayınca (Esra Film 1994 yılı çocuk hikayesi dalında mansiyon ödülü, I.bsm.: Konya 1996, II. bsm.: Konya 1997, çocuk öyküsü), Davul Tozu Minare Gölgesi (I.bsm.: Konya 2000; anlatı), Konya’da Düşünce ve Sanat (I. Bsm.: Konya 2003; edisyon), Konya Öykü Günleri I (TYB Konya Şubesi Öykü Sempozyumu Bildirileri Kitabı, I. Bsm.: Konya 2004; edisyon) adlı eserleri yayımlandı. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesidir. 

Bağlantıyı kopyala