2 Mart 2024
DuyurularYazar DuyurusuYazarlar

Hasan ÖZTOPRAK

BİYOGRAFİ

Şair, yazar Hasan Öztoprak, 17 Aralık 1957 tarihinde İstanbul’un Balat semtinde doğdu. Çocukluğu ve gençliği bu semtte geçti. MÜ Siyasal Bilimler Fakültesi’nden 1982 yılında mezun oldu. 1975-1990 yılları arasında, sosyalist hareket içinde aktif siyasi faaliyetlerde bulundu. Defalarca gözaltına alındı, üç kez tutuklandı. Edebiyata şiirle başladı. İlk şiirleri, (Hasan Sabri mahlasıyla) 1985 yılında Yönelişler dergisinde yayımlandı. Aralarında Düşler, E, Göçebe, Gösteri, İblis, Mukavemet, Notos, Sarnıç, Sincan İstasyonu, Virüs, Varlık gibi dergilerin bulunduğu pek çok dergide şiir, öykü ve yazıları yayımlandı. İlk şiir kitabı O Hayalle Kal 1991 yılında çıktı. İblis, Düşler, Göçebe ve E dergilerinin kurucuları arasındadır. 1990-2007 yılları arasında yayın sektöründe idari ve editoryal görevlerde bulundu. Bu süreçte hakkında üç kez dava açıldı ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nde yargılandı. 1995 yılında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Göçebe adlı dergide, ortalama şiir beğenisini eleştirerek avangart bir şiire yöneldi.

“Şairliği aşkın bir ruh hâli gibi gören Öztoprak, şairi içine doğduğu dünyaya ait kültürel alışkanlıkları terk edip, kendi doğasının derinliğini ve mahremiyetini keşfe çıkmış bir kişi olarak tanımlar. Şiirlerinde de bu doğrultuda gerek toplumsal bir meseleyi dile getirirken gerekse doğal bir atmosferi betimlerken aslında kendi iç dünyasından izlenimler sunar. Şiirlerinin imajinatif yapısında sürrealizm, dışavurumculuk ve büyülü gerçekçilik akımlarının etkisi vardır. Bu bakımdan zaman zaman şiir dilinde imge ve simgelere ağırlık verdiği görülür. Toplumsal meseleleri ele aldığı şiirlerde ise olay ve olgular toplumcu gerçekçi anlayış çerçevesinde eleştirel bir yapıda ele alınmıştır.” (A. Yesevi Ün. İsimler Sözlüğü)

1995-2001 tarihleri arasında Türkiye Yazarlar Sendikası’nın yönetiminde bulundu ve o tarihler arasında sendikanın genel saymanlığını yaptı. 2003 yılından sonra şiir dışındaki diğer yazın türlerine, özellikle romana ilgi gösterdi ve altı roman yayımladı. Romanlarında, Türkiye’nin siyasal ve toplumsal yapısını yakın tarih ekseninde ele alırken, psikolojik bir fenomen olarak insanın yalnızlaşmasını işledi. 12 Eylül sürecinde bireyin sorunlarını irdelediği iki romanı Devamı Hayat ve Hakikatin Ölümü, pek çok araştırmaya konu oldu ve üniversite ders kitaplarına girdi. İstanbul ve Foça’da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesidir.

 

Eserleri

Şiir:

O Hayalle Kal (1991),

Sanırım Hiçbirimizin Fark Edemediği Bir Sarsıntı Oldu (1993),

Ağıtlar (1996),

Ey Aşkı Anlayanlar (İlk üç kitap bir arada, 1999),

Kırklar Kitabı (2002),

Toplu Şiirleri (2013), Kusursuz Gece (2017),

Hepimiz İçin Cehennem (Seçme Şiirler, 2021)

Çocuk: Parlayan Ay’ın Şarkısı (2020),

Sonsuz Mutluluğun Peşinde (Özlem İşbilir’le beraber, 2021)

Anı/Monografi: Draman Hatırası (2009)

Araştırma/Tarih: İstanbul’un 72 Milleti (2013)

Roman:

İmkânsız Aşk (2003),

Devamı Hayat (2004),

Hakikatin Ölümü (2006),

Kaderin Bir Cilvesi (2016),

Senin, Meliha (2021),

Hayat Sokağı (2022)

Bağlantıyı kopyala