21 Haziran 2024
Yazarlar

Ayşe Kaygusuz Şimşek

BİYOGRAFİ

Yazar Ayşe Kaygusuz Şimşek, 1965 Tokat, Zile doğumlu. İlkokulu, Turhal Şeker İlkokulu’nda ve Turhal Lisesi Orta Okulu’nda okudu. 80 Darbesiyle okul hayatı bitti ve evlendi. 13 yıl Artova Tanyeli (Fecirgen) köyünde yaşadı. On dokuz yıl sonra Açık Öğretim Lisesi’ne kayıt oldu. Üç yıl sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü’ne kayıt oldu ve 2018-2019 öğretim yılında lisans diplomasını aldı. Arkasından aynı üniversitenin Adalet bölümünü de bitirdi. 2019-2020 öğretim yılında başladığı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Halkbilimi Bölümü Araştırma Yöntemleri dersinde yüksek lisans derslerine misafir öğrenci olarak katılımına 2020-2021 devam etti.

İlk öyküleri 2006’da ŞİMŞEK soyadıyla yayımlandı. 2009’da KAYGUSUZ soyadını kullanmaya başladı ancak ileriki dönemlerde eserlerinde bir karmaşa ya da kayıp oluşmaması için sonradan her iki soyadını da birlikte kullanmaya başladı.

İlk öyküleri 2006’da yayımlanmaya başladı. Edebiyatın şiir, öykü, deneme, anı, söyleşi, mektup gibi birçok türünde yazdığı yazıları genele yayın yapan, Ekin Sanat, Sincan İstasyonu, Kıyı, Yaba, Deliler Teknesi, Çağdaş Yaşam, Yaşam Sanat, Zonkişot, Kumbet, Sunak, Çınğı, Tersakan Toros, Mortaka, Paspatur, Ankara Edebiyat, Mahzunice, İlkinci, Bağlaç, Edebiyat Nöbeti, Patika, Lacivert, Eliz, Şehir, Kalem, Nif Sanat, Karşın, İnsancıl, Turnalar, Sarmal Çevirim, Güney, Çağdaş Türk Dili ve Berfin Bahar gibi birçok edebiyat dergilerinde yayımlandı ve yayımlanmakta. Şiirleri İtalyanca, Rusça ve Farsçaya çevrildi. İran Tebriz’de yayımlanan Honar ve Eghtesad (sanat ve ekonomi) dergisinin Türk Kadın Şairler Özel Sayısı 4. Bölüm de Farsça ve Türkçe olarak şiirleri yayımlandı. BirGün Kitap ve Evrensel Sanat sayfasında yazıları ve söyleşisi yayımlandı.

Zile Özgür Radyo’da Gülcan adıyla çeşitli konularda on bölümlük program hazırladı (Elle yazdığı yazıları büyük sarı zarfın içine koyup postaya veriyordu, 1996).

“Düş/görüş” öyküleri 6 Nokta Körler Derneği tarafından Sesli Öykü Okumaları’na çevrildi (2012).

Bir yıl kadar Samandağ Ayna gazetesinde köşe yazdı (2013). Mehmet Aydın’ın Şairlerden İzler 2 kitabını yayına hazırladı (2013).

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinden bir grup, yaşamının bir bölümünü ders konusu olarak işledi (öğrencilerin sorularını yanıtladı, söyleşide bulundu, 25.12.2015). Yine yaşamının bir bölümünü anlattığı Tayfun Talipoğlu’nun hazırlayıp sunduğu BamTeli’ne katıldı. Halk TV. (19 Şubat 2017).

2018 Sonbaharında yazmaya başladığı çevirim içi gazete, üç ayrı dilde yayın yapan Toter Winkel’de ve 2019 Mayıs ayında aynı gazetede isim değişikliğine gidilerek Gazete Öneri de söyleşi ve kitap tanıtımları yaptı ve köşe yazıları yazdı. (Alman, Fransız, Avusturyalı ve Türk yazarların bir arada ürettiği, Viyana merkezli bir gazete, 2018- 2021).

14 yıla yakın Ekin Sanat Edebiyat ve Düşün Dergisi’nin içinde bulundu ve sorumluluk aldı. Aynı dergide yaklaşık beş yıl boyunca her cumartesi düzenli olarak edebiyat etkinlikleri düzenleyip, yazar, şair, sanatçıları konuk etti ve sunum yaptı, 2008-2020 (Covit-19 yasaklarına kadar).

Dergilerin yazılı basımı zorlaştıkça çoğalan, internet üzerinden yayın yapan Istıranca Edebiyat Kültür Sanat, Maya Kültür, Yerelden Evrensele ve Tersakan Sanat gibi daha birçok e dergi de yazdı. Ayrıca büyük internet sitesi olan Kafrende Cafe org. İnsan Okur org. ve Yazı Atölyesi org. da yazıları bulunuyor.

6 Şubat 2023 depremini konu alan, Ankara (17, 28 Ağustos), İstanbul (   ), İzmir (7,10 Eylül) ve Mersin (6, 15 Ekim) “Hiçbir Sokağın Adı Yok” başlıklı sergiye (şiir, fotoğraf, deneme) bir şiiri (Gece Şarkısı) ile katkıda bulundu (2023).

2019 Ankara Kitap Fuarı’nda Anadolu Dergiciliği’ ve 2020 Ankara Kitap Fuarı’nda Edebiyat Söyleşileri’ başlıklı birer oturumu yönetti ve konuşma yaptı.)

Talip Apaydın, Emin Özdemir, Abdullah Özkucur, Mehmet Aydın, Adnan Binyazar, Muzaffer İlhan Erdost,  Yusuf Ziya Bahadınlı, Ayla Kutlu, Remzi İnanç, Osman Bolulu, Zerrin Taşpınar, Aysu Erden, Kemal Çelik, Abdullah Nefes, Hüseyin Atabaş, Öner Yağcı, Nur Sürer, Hidayet Karakuş, Ercan Kesal, Hikmet Çetinkaya ve Attila Aşut gibi daha birçok değerli yazar, şair, ressam ve sanatçılarla söyleşi yaptı.

Fatma Özel Arabul şiirleri, hikâyeleri ve senaryolarını çözümledi, dosya hazırladı (Ekin Sanat Edebiyat ve Düşün Dergisi, 2016). Ali Ozanemre adına hazırlanan dosyaya bir metniyle katkıda bulundu. (Yaşam Sanat dergisi). Yine bir metni ile Hüseyin Atabaş dosyasında yer aldı.

Mahzuni Şerif adına çıkan Manzunice dergisine yaptığı katkılardan dolayı Mahzuni Şerif’in çocukları Derya ve Ali’den teşekkür mektubu aldı. Ayrıca Mahzuni Şerif adına anma etkinliği düzenledi (2012).

Okumanın önemine dikkat çekmek için, her ilin Milli Kütüphane’sinde bulunmak üzere iki yüz (200) adet (Düş/görüş, Düşe Yazanlar 1, Gül Ağrısı Su kitaplarından) Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağışta bulundu (Mart 2015). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Daire Başkanlığı Atatürk Kitaplığı Müdürlüğü’ne yüz yirmisi (120) kendi kitaplarından olmak üzere altı yüz elli (650) adet kitap bağışında bulundu.  Adana’da Yaşar Kemal, Bahadın’da Yusuf Ziya Bahadınlı adına açılan kütüphaneler başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Malatya, Antalya ve Şırnak Uludere ilkokul öğrencilerine ve ihtiyacı olan daha birçok okul ve derneklere kitap gönderdi. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi, Esenyurt Üniversitesi Kütüphanesi gibi daha birçok kütüphanelere de kitap göndermiştir.

Yazar, şair Ayşe Kaygusuz Şimşek Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ve PEN üyesidir.

Üç çocuk ve dört torunu olan yazar, “okuyup yazmak benim için nefes almak demek” diyerek Ankara’da edebiyata katkı sağlarken, Tokat’ta (Tanyeli köyü) toprak işliyor ve koyun kuzu bakıcılığı yaparak yaşıyor. Yaşamının bir bölümünde unlu mamüller yaparak yaşayan yazar hayatı boyunca serbest çalışmıştır.

Kitapları:

Düş/görüş – öykü (2011).

Düşe Yazanlar – söyleşi (2013).

Gül Ağrısı Su – şiir (2015).

Cezmi – roman (2017).

Haziran Ateşi – öykü (2018).

Hayatımdaki Erkekler – anı/ öykü (2019).

Sesim – deneme (2019).

Düşe Yazanlar 2- söyleşi (2021).

Yaşamdan Armağan– kitap tanıtımları (2021). Bu kitapların tamamı Ekin Sanat

Yaban Ağrım– şiir, Kanguru Yayınları (2023).

 

Çocuk Kitapları

1-Aydede ile Ateş Tanışıyor

2-Aydede ile Ateş İnternette

3-Aydede ile Ateş Parkta

4-Aydede ile Ateş Trende

5-Aydede ile Ateş Köyde

6-Aydede ile Ateş Partide

7-Aydede ile Ateş Yardımda

8-Aydede Tekerlemesi

9-Aydede Ateş’in Rüyasında

10-Aydede ile Ateş Mahallede

Çocuk kitapları bir set olarak (10 adet) Öteki Yayınları Çocuk Kitaplığı’ndan çıktı (Şubat 2020).

 

Derlediği Kitap: Kör Bir Geceydi (deprem öyküleri) kitabını derledi. Bütün sorumluluğunu üzerine alarak yayına hazırdı, yayımlattı (Eylül 2023, ŞeyKitap Yay.).

Ortak Kitaplar:

1- Barış Öyküleri (Eylül 2009).

2 – Ankara Öyküleri (2015).

3- Kaynana Şekeri (2019).

4- Onun Kitabını Anlatıyorum (AÜ DTCF Halk Bilimi Bölümü öğrencileriyle, e kitap (2022).

5- Hüzün Kaydı (Ocak 2016).

6- Şiir Zinciri (Mart 2020).

7- Bir Direniş Hikâyesi (2021).

8- Yazarların Odası (Ekim 2023).

9- Yaralarımızı Sarıyoruz (2023).

Biyoğrafi

İnsanokur.org, Milliyet Blog ve gazeteci yazar Ayhan Hüseyin Ülgenay Blog da ve Ekin Sanat Edebiyat ve Düşün Dergisi, sayı 120, (Ocak 2016) sayısında yayımlandı.

Kendisiyle yapılan söyleşiler:

Kıvılcım Kültür Sanat (Şubat 2011); Samandağ Ayna (22 Nisan 2013); Samandağ Gazete (Temmuz 2013); BİLKAR Gebze (22 Ekim 2017); Gazete Öneri (Haziran 2019); ANSAN-Antalya Yazarlar Derneği (12 Ekim 2019); İçel Sanat Kulübü, Mersin (8 Şubat 2020);  Ege 78’liler Derneği Sanat ve Edebiyat Grubu İzmir (14 Ekim 2020); Yaşam Sanat Edebiyat dergisi (Ekim, Kasım 2020); Söz Gazetesi (… 2021); Bambu Tiyatro ve Kültür Sanat dergisi (Ocak, Şubat 2022); Evrensel Kitap (… 2022); resmiyeblog.wordpress.com (24 Ağustos 2022); İran Tebriz, Honar ve Jamee / Hüner ve Camiaya (Sanat ve Toplum) dergisi, 9. Sayı (Haziran 2023); EDEBİYATHABER.NET – (10 Ağustos 2023)

Bağlantıyı kopyala