19 Temmuz 2024
Basın DuyurusuDuyurularYazar Duyurusu

TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI 50. YIL BİLDİRİSİ

 

TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI 50. YIL BİLDİRİSİ
DÜNYANIN BÜTÜN KALEMLERİ BİRLEŞİN

Türkiye Yazarlar Sendikası,12 Mart 1971 askeri muhtırasının (notasının) getirdiği baskı ve yasaklamaların ardından kuruldu. Kitapların toplatıldığı, yakılıp yok edildiği, yazarların tutuklandığı, işkenceye uğradığı karanlık günlerde…

Yaşar Kemal ile Aziz Nesin’in girişimiyle 70 şair, yazar, gazeteci, oyun yazarı ve senaristten oluşan yazarlarca 4 Şubat 1974 tarihinde hayata ilk adımını attı Türkiye Yazarlar Sendikası.

Sendikanın amacı, yazarların, baskı ve yasaklara karşı örgütlü bir mücadeleyle güç birliği etmesini sağlamaktı. Bu tutum, ana tüzüğümüzde şöyle belirtilir:

“Bu sendika, sermaye-emek çelişkisinde sermayeye karşı disiplinli bir güç olma ve emeğin örgütlenmesi ihtiyacından doğmuştur.

Amacı:

  1. Yazarlığı meslek edinmiş kişilerin emeğini sermayeye karşı korumak,
  2. Hukuki, sosyal, ekonomik temel hak ve özgürlükleri korumak, saptamak ve geliştirmek,
  • Tam bir söz ve yazı özgürlüğünün gerçekleştirilmesi ve korunması için her türlü yasal mücadeleyi yürütmektir.”

Bir ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü yoksa o ülkede insan hak ve özgürlükleri de yoktur.

Sendikanın kurulduğu günlerdeki gibi bugün de söz söyleme ve yazı yazma özgürlüğümüz engelleniyor. Kitaplar yasaklanıyor, toplatılıyor; şarkılar, türküler susturuluyor.   Anayasal hak ve özgürlükler çiğnenerek yazarlar, şairler, sanatçılar, gazeteciler, aydınlar hapse atılıyor, hapiste tutuluyor.

Biz yazarlar düşünenlere, gerçekleri söyleyenlere ve yazanlara yaşatılan bütün bu haksızlıklarla, adaletsizliklerle savaştık, her zaman savaşacağız. Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin karşısında olduk ve her zaman karşısında olacağız.

Edebiyat, sanat sağaltıcıdır. İnsanın mutlu yaşamasını/yaşatılmasını amaçlar.

İsteriz ki savaşsız, sömürüsüz bir dünyada bütün insanlık barış içinde, kardeşçe, mutlu yaşasın.

İsteriz ki askeri, siyasal, ekonomik tüm savaşların sona ermesi için, açlığa, yoksulluğa, çevre – iklim felaketlerine, nükleer yok olma tehlikesine ve tüm kötülüklere karşı dünyamızın bütün kalemleri birleşsin / birleşilsin!

Bu bilinçle 50. yılımızda da ülkemizin, yeryüzünün aydınlık, özgür geleceği için yazmayı ve mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.   05.02.2024

 

                                                                        TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI  

 

Bağlantıyı kopyala