19 Mayıs 2024
Basın DuyurusuDuyurular

İDAMLARININ 50. YILINDA DENİZ, YUSUF, HÜSEYİN YÜREĞİMİZDE YAŞIYOR

İDAMLARININ 50. YILINDA DENİZ, YUSUF, HÜSEYİN YÜREĞİMİZDE YAŞIYOR

Tahsin Saraç’ın “Karşıyaka’nın Üç Gülü” adlı şiirinde söylediği gibi:

“…Göverir yeşil bahar yağmurlarında
Denizgülü, Yusufgülü, Hüseyingülü…

İnanç bir deliçay ki yeşertir bir gün çölü.

Karşıyakanın üç gülü
Yürek dalıma gömülü…”

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevinde 6 Mayıs 1972’de idam edildi. Onlar; sömürgeciliğe karşı, tam bağımsız,
demokratik bir Türkiye için mücadele etmiş, idam sehpasında da yiğit bir tutumla ne uğruna mücadele ettiklerini ve inançlarını haykırarak ölümsüzlüğe yürümüş gençlerdi. Hiçbir şahsi
çıkar beklemeden halkın mutluluğu için mücadele ettiklerini söyleyen Deniz, Yusuf, Hüseyin’in idam sehpasında son sözlerindeki vurgular; tam bağımsız Türkiye, sosyalizm ve
anti-emperyalizm üzerineydi.
Tam bir söz söyleme ve yazma özgürlüğünü savunan Türkiye Yazarlar Sendikası olarak Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı idamlarının 50. yıldönümünde uğruna
yaşamlarını verdikleri düşüncelere saygıyla; bağımsızlık, demokrasi ve sınırsız sömürüsüz bir dünya özlemiyle anıyoruz.

TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI YÖNETİM KURULU

Bağlantıyı kopyala