21 Temmuz 2024
Basın DuyurusuDuyurularYazar Duyurusu

GENEL KURUL İLANI

Türkiye Yazarlar Sendikasının 23. Olağan Genel Kurulu, 10 Haziran 2023 tarihinde 12.00-17.00 saatleri arasında Caferağa Mahallesi, Nail Bey Sokağı, Kadıköy/İstanbul adresindeki Barış Manço Kültür Merkezi Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle 6356 Sayılı Kanun’un 10. maddesi uyarınca üye usulüyle yapılacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 17 Haziran 2023 tarihinde aynı yer ve saatler arasında gerçekleştirilecektir.  Duyurulur.

Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

  1. Yoklama ve açılış
  2. Divan Kurulunun seçimi ve Divana Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
  3. Saygı duruşu ve Genel Başkanın konuşması
  4. Çalışma, Hesap Raporları ve Denetleme Raporunun okunması
  5. Tasarı Bütçenin okunması, oylanması
  6. Raporlar üzerine konuşmalar
  7. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası
  8. Yönetim ve Denetleme Kurulu aday başvuruları
  9. Dilekler
  10. Seçimler ve Kapanış.

 

Bağlantıyı kopyala