19 Temmuz 2024
DuyurularKitap

Abdurrahman Türkmen’in yeni kitabı çıktı!

TANITIM BÜLTENİ 

CİNAYETLERE KURBAN GİTMİŞ OSMANLI PADİŞAHLARI
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan yıkılış dönemine kadar geçen süreyi incelediğimizde bazı padişahların taht kavgası, savaş, isyan ve baskılar gibi çeşitli sebeplerle vicdanları titreten çok vahşi cinayetlere kurban gittiğini görmekteyiz.
İşte bu cinayetlere kurban giden Osmanlı padişahlarını tespit etmek amacıyla bu kitap kaleme alınmıştır. Bu cinayetlerin sebep sonuç ilişkisi içerisindeki gelişimleri sebebiyle eser, içsel ve dışsal cinayetler olarak iki ayrı bölüm halinde hazırlanmıştır. Böylece konuların daha rahat kavranması hedeflenmişti.

Bağlantıyı kopyala