19 Mayıs 2024
Yazarlar

Hüseyin ÖZTÜRK

BİYOGRAFİ
Jeolog, akademisyen ve yazar Hüseyin Öztürk, 1 Ekim 1963 yılında Giresun’da doğdu.  Günümüzde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Maden Yatakları-Jeokimya bölümünde doktorasını tamamladıktan sonra USGS, Adelaide Üniversitesi, British Geological Survey, Chinese Academy of Science, Russian Academy of Science, Leeds Üniversitesi ile ortak araştırmalar yürüttü.

İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Senatörlüğü yaptı. 2010-2014 yıllarını kapsayan iki dönemde Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanlığı yaptı. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesidir. 

100’den fazla yerli ve yabancı araştırma makalesi, 6 kitap editörlüğü bulunmaktadır. Ekonomik jeoloji ile ilgili çalışmaları manganez, demir, kurşun, çinko, boksit, florit, fosfat, barit, nadir toprak elementleri üzerinedir. Türkiye Kurşun Çinko çalışma grubu başkanıdır. İstanbul’un çevre ve afet yönetimi üzerine yayınları bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Ekonomik mineral yatakları (manganez, demir, kurşun, çinko, kalay, boksit, florit, fosfat, barit, nadir toprak element yataklarının oluşumu)

Arkeometalurji: Türkiye’nin antik dönem madenciliği ve ergitme artığı cürufları.

Çevre Jeolojisi: Nehir havzaları ve kıyı yönetimi. Jeolojik işlemler ve doğal afetler.

 

Kitaplar

Öztürk, H., Brooks, W. E. 2017. Öztunalı 2017 Geoachaeology, ancient mining and Metallurgy Symposium Abstracts Book. Bilir Matbaacılık, İstanbul

Gündüz, A., Öztürk, H. 2002. Ege Kıta Sahanlığı ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. TÜDAV Yayınları, İstanbul

Öztürk, B., Kadıoğlu, M., Öztürk, H. 2000. Marmara Denizi 2000 Sempozyumu Bildiriler Kitabı. TÜDAV Yayınları, İstanbul

Öztürk, H., Hanilçi, N., Kahriman, A., Özkan. Ş. 2008. Türkiye Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı. İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul

Öztürk, H., Kahriman, A., Hanilçi, N. 2005. Türkiye Demir Yatakları Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu Bildirler Kitabı. Jeoloji Mühendisleri Odası Yayını, İstanbul

Öztürk, H. 1998. Beykoz İlçesi Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı. TÜDAV Yayınları, İstanbul

  • Öztürk H., Mühendislik Projelerinde Yapılaşma Kaynaklı Sel Tehditi; Marmaray – Halkalı İstasyonu, Jeolojik Ortam ve Çevresel Etkileri Açısından İstanbul’un Büyük Mühendislik Projeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18-19 Ocak, 2012.
  • Öztürk H., Hanilçi N., Tuzla Gölü’nün Kuruma Süreci, İstanbul, Türkiye, 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2002
  • Öztürk H., Güneysu S., Özbaş F., Cansu Z., Komşu İki Havza ve Trihalometan Açısından Farklı İki Su: Trihalometan Oluşumuna Biyojeokimyasal Bir Yaklaşım, İstanbul, Türkiye. Ç. Ü. Jeoloji Müh. Böl. 40. Yılı Sempozyumu, Adana 3 – 6 Mayıs 2017, ss. 204

Ödüller

Altın Çekiç Araştırma Ödülü, Jeoloji Mühendileri Odası, Şubat, 1995

Hakkari Bölgesi Madenleri Araştırma ve Tanıtma Ödülü, Hakkari Sanayi ve Ticaret Odası, Kasım 2014

Bağlantıyı kopyala