1 Aralık 2023
Yazarlar

Remzi İNANÇ

BİYOGRAFİ
Yazar, yayıncı Remzi İnanç, 1935, Diyarbakır doğumlu. Diyarbakır Lisesi (1955) mezunu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrenimini yarıda bırakarak çalışma hayatına atıldı. 1955-63 yılları arasında memurluk yaptı. Daha sonra Türk Kültür Dernekleri Genel Merkezi (sonraki adıyla Halkevleri) ile T. Öğretmenler Dernekleri Federasyonu ve Türk Dil Kurumunda kısa sürelerle çalıştı. 1964’te Toplum Yayınevini kurarak Toplum dergisini (1964-1965) 12 sayı çıkardı. 1967’de Memleket Yayınevini kurdu. Çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Dernek, Rençber, Sendika ve Sosyal Adalet dergi ve gazetelerini yönetti. 1969 yılında Vietnam Devlet Başkanı Ho Şi Minh’in Millî Kurtuluş Savaşımız adlı kitabını yayımlamış olması nedeniyle Ceza Yasanın 142. maddesini ihlalden on sekiz ay hapis ve altı ay sürgün cezasına çarptırıldı. 1972 yılında cezaevinden çıkınca Toplum Yayınevi ile birlikte aynı adla bir kitabevi açtı. 2003 yılı sonuna kadar kitapçılık ve yayıncılık işini sürdürdü.

İlk yazısı 1950 yılında Halkın Dili gazetesinin (Diyarbakır)18 Ağustos 1950 tarihli sayısında çıktı. Daha sonra  yazı ve hikâyeleri 1950’den itibaren  Hisar, Yelken,Toplum, Kitap Belleten, Varlık, Evrensel Kültür, Bilim ve Sanat vb. gazete ve dergilerinde yayımlandı. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesidir. 

Remzi İnanç’la Yapılmış Söyleşiler:

“50 Yaş” (Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı 1985, s. 611-620], “Remzi İnanç’la Söyleşi” (Kum dergisi, Mart-Nisan 2004, Edebiyat Diye Diye… Ahmet Yıldız, Edebiyat Yıllığı 2006. s. 531-540), “Remzi İnanç’a Sorduk” (Abdulkadir Budak, Sincan İstasyonu dergisi, Kasım-Aralık 2010), “Remzi İnanç’la Söyleşi” (Mustafa Albayrak Öykü Teknesi, Kasım-Aralık 2010).

ESERLERİ:

Öykü:

Adle (1965), Şey (1985).

Anı / Portre:

Gün Gördüm Yüzler Gördüm (1998), Kar Altında Güller Var (2002).

Çeviri: Behrengi‘nin Üç Masalı (ortak çeviri, 1977).

Bağlantıyı kopyala